Glykometer er et instrument til å måle sukkerinnholdet i en væske.