Globule, tett sky av interstellart støv. De observeres som små mørke flekker mot en bakgrunn av lyse, galaktiske tåker på fotografier av Melkeveien. Diameteren er 10–100 astronomiske enheter, og densiteten er 1000–100 000 ganger større enn middeldensiteten i det interstellare rom. Globuler representerer sannsynligvis første trinn i stjernenes utvikling. Navnet skyldes den sirkulære formen.