Institusjoner, særlig statlige, som organiserer og driver geologiske undersøkelser, utgir geologiske kart, publikasjoner og driver opplysningsvirksomhet. Den eldste er Geological Survey of Great Britain (1835). I Norge ble Norges geologiske undersøkelse stiftet 1858. For øvrig blir geologiske undersøkelser utført av institusjoner knyttet til høyskoler og universiteter, oljeselskaper, veivesenet og konsulentfirmaer.