Gapenebb, og A. oscitans,to fuglearter i storkefamilien. Den første finnes i tropisk Afrika, den andre i Sør-Asia. Artene kjennes på at nebbhalvdelene bare møtes i spissen og i den indre halvdelen av nebblengden. Oftest aktive om natten. Lever bl.a. av snegler.