Gammakorreksjon er justering av bildegjengivelse på dataskjerm eller skriver. Datautstyr som skjermer og skrivere oppfatter lys og farger annerledes enn det menneskelige øye, og det kan føre til at fargegjengivelsen avviker fra det mennesket oppfatter som naturlig. Selv om bilder fanges noenlunde trofast av en skanner eller et kamera, kan det være nødvendig med gammakorreksjon for at gjengivelsen på skjerm eller skriver skal oppfattes som korrekt.