Gallisisme, ord eller språkbruk som hører hjemme i fransk og som blir overført til et annet språk.