Fylkesskogsjef, faglig leder for skogseksjonen ved fylkesmannens landbruksavdeling med én eller flere fylkesskogmestere under seg.