Fugleøyetre, veden av sukkerlønn, Acer saccharum,fra Nord-Amerika. Små ujevnheter av sovende øyne og innleirede småkvister gjør at slik ved blir verdifull som møbelvirke; mest brukt som finér.