Fotoelement, lysfølsom elektrisk komponent, noe tilfeldig brukt i betydningene fotocelle, fotodiode, fototransistor og fotospenningscelle eller som fellesbetegnelse på alle slike komponenter.