Fotospenningscelle, elektrisk element der det ved absorpsjon av lys oppstår en elektrisk spenning, det samme som solcelle. (Se også fotodiode.)