Fototransistor, en spesialutførelse av vanlig transistor. I fototransistoren er basen uten elektrisk tilkobling, men kan belyses. Innfallende lys som absorberes, genererer elektronhullpar som i en fotodiode. Ved diffusjon transporteres en del av minoritetsbærerne til kollektor og emitter, slik at basen får et overskudd av majoritetsbærere. Dette forårsaker en forsterkning av samme karakter som i en vanlig transistor. Fototransistorer brukes bl.a. til lysmåling og innen automatikk/varesortering, varetelling, tyverialarm.