Forsterkning, økning av en konstruksjons bæreevne. Kan foretas på forskjellige måter, for eksempel ved lask, som øker det effektive tverrsnitt av konstruksjonsdelen, eller ved ekstra understøttelse, støtte, strever, eller lignende.