Strever, skråstilt stang, stav eller stolpe som under trykkpåkjenning tjener til mekanisk sikring eller forsterkning av bærende konstruksjoner mot velt eller utbøyning.