Lask, flatt tre- eller jernstykke som forbinder to sammenstøtende bord-, bjelke- eller skinneender etter lengden.