Fluehode, (boktrykking), eldre uttrykk som betegner svarte flekker på avtrykket, fremkommet ved omvendt setting av typer. Ble brukt som markering av manglende bokstavtyper.