Floorshow, artistopptreden på gulvet i en danserestaurant.