Fleskeklanner, også kalt fleskebille, billeart i familien klannere (Dermestidae). 8 mm lang med svart, langstrakt kropp, og et grått tverrbånd med 6 svarte prikker over dekkvingene. Den mørkebrune larven med gulhvit underside blir 10–15 mm. Både biller og larver lever av animalsk føde, særlig døde dyr og tørkede kjøtt- og fiskerester. Skadelig angrep forekommer ofte i tørrfisklager og museer samt på fleskeskinker, fenalår og huder. Da de også kan leve av brød og brødsmuler, finnes de dessuten i kjøkken og spiskammer.