Flanellograf, tavle som brukes i undervisning, ved demonstrasjoner og lignende, og hvor forsiden er trukket med flanell. Tall, tekst og tegninger som skal settes på tavlen, gjøres ferdige på forhånd, på kartong, der baksiden er forsynt med flanell, sandpapir eller lignende, slik at de kan festes til tavlen ved et lett trykk.