Flammeved, ved hvor fibrene går i bølger. Cellene er ikke avsatt i helt regelmessige rekker, men ligger mer eller mindre vridd eller skrått i forhold til hverandre. Finnes helst hos lavlandsbjørk og bare i den nedre stammedelen i forbindelse med skorpebark. Må ikke forveksles med masurved. Flammeved er vakker og brukes bl.a. til møbler.