Finanskostnad, kostnad forbundet med foretakets anskaffelse av fremmedkapital, som for eksempel provisjon ved låneopptak og renter.