Finalis, betegnelse for en melodis sluttone i middelalderens musikkteori, dessuten dens grunntone.