Statens Medieforvaltning, tidligere statlig etat, opprettet 1994 ved omorganisering av den tidligere Nærkringkastingsnemnda (opprettet 1988). Fra 1. januar 2005 slått sammen med Eierskapstilsynet og Statens filmtilsyn til Medietilsynet.