Johann Bernhard Basedow, tysk pedagog. Professor ved akademiet i Sorø 1753–61, siden i hjemlandet. Påvirket av Comenius, Locke og Rousseau og opplysningstidens tanker utviklet han en reformpedagogikk, filantropismen, som han forsøkte å sette ut i livet ved sin egen skole, Philanthropinum, i Dessau i 1774. Undervisningen var basert på menneskenaturens godhet, fysisk fostring, elevenes interesser og iakttagelsesevne og kunnskap om samtiden. Basedows ideer vakte samtidens interesse og fikk stor betydning både for en nødvendig reform av skolevesenet i flere land, bl.a. Norge, og særlig for borgerskolens utvikling.