fff, forkortelse for forte fortissimo (så sterkt som mulig).