Stoffskiftesykdom hos høytytende melkekyr like etter kalving. Dyrene greier ikke å ta opp så mye fôr som produksjonen av melk krever. Da mobiliseres det mer kroppsfett enn organismen kan forbrenne, og det akkumuleres store mengder fett i leveren, i verste fall så mye at den kan briste. En følgetilstand er gjerne nedsatt fertilitet. Dyrene kan også utvikle ketose.