fellesfaget geografi

Artikkelstart

Fellesfaget geografi skal utvikle elevenes bevissthet om forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Elevene skal få øynene opp for sammenhengen mellom produksjon og forbruk og drøfte hvilke følger areal- og ressursbruk har på miljøet.

Det er også et mål å gi elevene innsikt i temaer som bærekraftig utvikling og befolkningsvekst, og de skal lære å kartlegge fordeling av ressurser, forklare likheter og ulikheter og diskutere endringsprosesser. Faget skal vise hvordan naturressurser, vær og klima legger grunnlaget for bosetning og samfunnsutvikling.

I tillegg skal elevene få en forståelse for ressursenes betydning for den globale produksjonen, arbeidsdelingen og bosetningsmønstre. Faget skal gi en oversikt over og forklare lokalisering av steder og utbredelse av naturlige og menneskeskapte forhold på jorda. Det er videre et mål å bidra til at elevene forstår og mestrer den store mengden informasjon i vår tid. Mer kunnskap motiverer og stimulerer evnen til kritisk analyse og helhetsforståelse. Det kan gi elevene et utgangspunkt for deltakelse i utviklingen av samfunnet på en konstruktiv måte. Et annet sentralt viktig mål er å utvikle elevenes evne til toleranse og globalt medansvar.

Faget har fire hovedområder:

Hovedområdet geografiske kilder og verktøy omfatter bruk av kart, bilder, statistikk og geografiske informasjonssystemer.

Hovedområdet landskap og klima handler om indre og ytre krefter på jorda, og hva de har hatt å si når landskap ble dannet. Sammenhengen mellom naturlandskap og kulturlandskap blir utforsket og kartlagt. Hovedområdet dreier seg om sentrale klimafaktorer og årsaker til og konsekvenser av aktuelle naturkatastrofer.

Hovedområdet ressurser og næringsvirksomhet handler om hva ressurser har å si for lokalisering, næringsutvikling og bosetning og vurderinger av lokaliseringsfaktorer som knytter seg til den globale økonomiske virksomheten i dag.

Hovedområdet demografi og utvikling handler om befolkningsteorier, folketallsutvikling og flytting på jorda. Hovedområdet omfatter fordeling og forskjeller mellom fattige og rike og drøftinger av ulike typer utvikling.

Kilde

Læreplanen, lastet ned fra http://www.udir.no/Lareplaner/

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg