Familiesosiologi, det sosiologiske studiet av familien som sosial institusjon, dens relasjoner til andre samfunnsinstitusjoner, dens utvikling og funksjoner, og dens betydning for blant annet sosialisering og kjønnsroller. Se også familie.