En fagdag er en skoledag der alle eller et flertall av timene brukes til bare ett undervisningsfag. Fagdager er ment å gi tid til fordypning, sammenhengende arbeid, prosjektarbeid og ekskursjoner. Dagene brukes dessuten til prøver, både heldagsprøver og kortere prøver. Fagdagene gir mulighet for varierte undervisningsopplegg, uavhengig av tradisjonell timeinndeling.