Fading, særlig innen rock- og populærmusikk: Det at et musikkstykke avsluttes ved gradvis å tones ut.