Excelsior, strebende oppad; egentlig komparativ av adjektivet excelsus, fremragende, opphøyd.