Evigblomst, slekt i kurvplantefamilien. Flerårige urter med kurvene i halvskjerm. ca 115 arter i Europa, Asia og Amerika. I Norge dyrkes bl.a. perleevigblomst, A. margaritacea, og sølvevigblomst, A. triplinervis, som stauder; begge artene kan tørkes og brukes som evighetsblomster.