Eupatrider, fødselsadelen i det gamle Attika, opprinnelig de eneste som hadde fulle rettigheter i styre og stell i Athen. Deres representasjon var det gamle adelsråd på Areopagos. De mistet sine politiske forrettigheter ved Drakons, Solons og Kleisthenes' forfatningsreformer, men bevarte eneadgang til visse prestestillinger.