Ettertrygd, arrièregarde, militær sikringsstyrke som avdeles fra hovedstyrken for å dekke en tilbaketrekning (retrett), består gjerne av lettbevegelige avdelinger med stor ildkraft, som oftest forsterket infanteribataljon.