Framtrygd, en troppeavdeling som sendes frem foran en større troppestyrke under fremrykning for å sikre dens operasjonsfrihet og rydde unna mindre motstand. For en brigade kan framtrygden bestå av en forsterket infanteribataljon. Framtrygden sikrer seg igjen i fronten ved et forsterket kompani (fortroppskompani). Se også ettertrygd.