Enol, organisk hydroksylforbindelse hvor OH-gruppen er bundet til et dobbeltbundet karbonatom. Se aceteddiksyre og tautomeri.