Enghavre, flerårig art i gressfamilien. 30–60 cm høy med stive, grove strå i tuer. Ligner på dunhavre, men er ikke håret. På kalkrik grunn i tørre bakker nord til Nordland.