Emeritere, erklære pro emerito, det vil si erklære for uttjent, verdig til avskjed i nåde.