Elghundprøve, prøve for å fastslå elghunders brukbarhet på jakt, enten som «bandhund» eller som «løshund». Det som vurderes, er hundens evne til å lokalisere elg og få den til å holde seg i ro så jegeren kommer på skuddhold. Jaktlyst, kondisjon og evne til å ta seg frem i terrenget inngår også i vurderingen.