Elefantstrutser, annet navn på madagaskarstrutser, utdødd fuglefamilie innen ordenen strutsefugler.