Eksekverbar fil, utførbar fil, fil som inneholder et program som kan kjøres på en datamaskin, i motsetning til en ren datafil. Eksekverbare filer for PCer har gjerne endelser som bat (batch-filer), com og exe (programmer), scr (skjermsparer), js, jse, vb, vbe, vbe, wsc, wsf og wsh (skriptfiler).