Eksaminasjon, spørsmålsstilling, «høring», det å eksaminere.