Eksaminere, stille en kandidat spørsmål for å få greie på vedkommendes kunnskaper. I opplæring brukt om eksaminators rolle ved eksamen. I dagligtale ofte brukt om å utspørre.