Duett, forminskelsesord av lat. duo, i alminnelighet et stykke for to stemmer eller to instrumenter av samme art. Et stykke for to pianoer eller to instrumenter av forskjellig art kalles gjerne duo, men språkbruken er ikke fast. duettino, forminskelsesord av duett.