Driftsledelse, lederfunksjonen i tekniske avdelinger eller arbeidsoperasjoner i anleggs- og industribedrifter.