Aelius Donatus, romersk grammatiker. Av ham er bevart en latinsk grammatikk, Ars grammatica, og en kortversjon til bruk i elementærskolen, begge utgitt av H. Keil i Grammatici Latini (1864), dessuten en kommentar til Terents og begynnelsen på en kommentar til Vergil. Donatus' grammatikk har helt til nyere tid vært grunnlaget for latinundervisningen i skolene; derfor er ordet donat ofte blitt brukt som et slags fellesnavn i betydningen «(latinsk) grammatikk». Jfr. donatbommert.