Domisil, bopel, bosted, avgjørende for en persons rettslige forhold. Jf. domisilprinsippet.