Domingohamp, fibermateriale som utvinnes av bladene på arter i planteslektene Agave og Aloe.