Dodekafoni, musikk bygd på tolvtonerekker, se tolvtonesystemet.