Dodekafoni er musikk bygd på tolvtonerekker, grunnlagt av Arnold Schönberg på begynnelsen av 1900-tallet. Se tolvtonesystemet.