Distriktsveterinær, offentlig ansatt veterinær som innen sitt distrikt leder det forebyggende arbeid mot dyresykdommer, bekjempelse av smittsomme dyresykdommer m.m. Distriktsveterinæren utarbeider regelmessig rapporter om forekomst og utbredelse av dyresykdommer til bruk for offentlige myndigheter. Distriktsveterinæren har også oppgaver innen dyrevern og miljøhygiene. Det er 200 distriktsveterinærer (2000). Distriksveterinærordningen er fra 2004 underlagt Mattilsynet.