Differenstone, tone som dannes når to toner med ulik frekvens klinger samtidig; dens svingetall tilsvarer differensen mellom de to tonene. Oppdaget 1745 av den tyske organist G. A. Sorge. Se kombinasjonstoner.